Fonduri structurale

Axa prioritară 8 - REACT EU

Finanțat în cadrul măsurilor adoptate de Uniune ca răspuns la pandemia de COVID-19

În urma închiderii ultimei sesiuni de înscriere publicăm lista finală cu evaluarea dosarelor depuse.

Ultimul dosar admis la data de 21.03.2022 are numărul 90.

Lista de rezervă începe cu numărul 91.