Fonduri structurale

Axa prioritară 8 - REACT EU

Finanțat în cadrul măsurilor adoptate de Uniune ca răspuns la pandemia de COVID-19

Axa prioritară 8 – REACT EU

Obiectiv Specific 8.3: Măsuri de investiţii şi relansare economică prin antreprenoriat pentru limitarea efectelor pandemiei COVID-19

Apelul pentru proiecte: POCU/1009/8/3/Măsuri de investiţii şi relansare economică prin antreprenoriat pentru limitarea efectelor pandemiei COVID-19/3/Măsuri de investiţii şi relansare economică prin antreprenoriat pentru limitarea efectelor pandemiei COVID-19

Proiect „INOVARE SOCIALA PENTRU COMUNITATEA RURALĂ”- ID 148456

Parteneriatul proiectului este format din:

 • ASOCIAȚIA SFANTUL STELIAN (Solicitant);
 • ASOCIAŢIA DE BINEFACERE PRO VITAM (Partener).

Localizarea proiectului este in Centru:

Județul Alba/ Județul Brașov/ Județul Covasna/ Județul Harghita/ Județul Mureș/

Județul Sibiu

OBIECTIVUL GENERAL

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea economiei sociale prin înființarea de întreprinderi sociale și crearea de noi locuri de munca în REGIUNEA CENTRU, respectiv în județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu și îmbunătățirea nivelului de competențe manageriale și antreprenoriale în economie socială a persoanelor care intenționează să își înființeze o întreprindere socială în mediul rural. Astfel, se are în vedere promovarea antreprenoriatului social și a ocupării pe cont propriu în REGIUNEA CENTRU prin dezvoltarea unui program în doua dimensiuni, după cum urmează:

    –  formare profesională în antreprenoriat în economia socială pentru 100 de persoane

     – implementarea a 30 de planuri de afaceri, înființarea și monitorizarea a 30 întreprinderi sociale în mediu rural, dintre care 23 cu domeniul de activitate prelucrarea produselor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit, respectiv 76,6% din totalul întreprinderilor sociale finanțate, care creează minim 115 locuri de muncă, dintre care 55 vor fi ocupate de tineri NEETS.

Astfel, se are în vedere dezvoltarea socio-economica la nivelul regiunii REGIUNEA CENTRU. Antreprenoriatul social are efectul de a stimula dezvoltarea economică și socială, atât la nivel regional, cât și la nivel național și contribuie la dezvoltarea societății în care trăim. Odată cu evoluția ecosistemului antreprenorial social, crește și calitatea vieții. Antreprenorii în economie socială sunt motorul dezvoltării economice și sociale prin inovația în afaceri, crearea de noi locuri de muncă pentru persoanele din grupuri vulnerabile, precum și crearea de noi produse și servicii. Așa cum este prezentat, obiectivul general al proiectului generează un efect pozitiv pe termen lung atât prin formarea profesională și dezvoltarea competentelor manageriale și antreprenoriale în economiei socială pentru cei 100 de beneficiarii, cât și prin înființarea și implementarea de 30 de întreprinderi sociale, dintre care 23 cu domeniul de activitate prelucrarea produselor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit, respectiv 76,66% din totalul întreprinderilor sociale finanțate, prin care se vor crea un minim de 155 locuri de muncă, dintre 55 vor fi ocupate de tineri NEETS.

Prin obiectivul general și cele specifice proiectul contribuie la realizarea obiectivului major al POCU 2014-2020 care urmărește dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională  de calitate, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri prin facilitarea accesului la programe de formare în antreprenoriat sociale și înființarea și finanțarea de întreprinderi sociale și/sau întreprinderi sociale de inserție în mediul rural, proiectul urmărind dezvoltarea economică și socială în regiunea de dezvoltare REGIUNEA CENTRU.

Scopul proiectului se referă la dezvoltarea competențelor manageriale și antreprenoriale prin programe de formare în antreprenoriat în economie socială și acordarea de sprijin în vederea înființarii de întreprinderi sociale prin servicii de consiliere/consultanță în domeniul antreprenoriatului social pentru cei 100 de beneficiari și dezvoltarea economică și socială în regiunea de implementare a proiectului, respectiv REGIUNEA CENTRU prin înființarea și finanțarea a 30 întreprinderi sociale în mediul rural ( 23 cu domeniul de activitate prelucrarea produselor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit, respectiv 76,6%) prin care se vor crea un minim de 115 de locuri de muncă, dintre care 55 vor fi ocupate de persoane din grupuri vulnerabile- tineri NEETS.

Proiectul urmărește generarea unui efect pozitiv pe termen lung privind dezvoltarea durabilă, economică și socială a regiunii în care acesta se implementează.

REZULTATELE PROIECTULUI:

 • 14 caravane- campanii specifice de informare privind acțiunile derulate în cadrul proiectului: oportunitățile oferite, principalele condiții pentru a beneficia de finanțare (programul de formare antreprenoriala, metodologia de selecție a GT, metodologia de selecția a planurilor de afaceri), legislația aplicabila mediului de afaceri, condiții de înființare și funcționare a unei întreprinderi pentru 350 de participanți au fost organizate in judetele din REGIUNEA CENTRU, min 1 caravana – maxim 3 caravane/județ, cu un numar mediu participanti-25 persoane/caravana timp de 5 luni.
 • 100 de persoane care doresc sa înființeze o întreprindere sociala în mediul rural vor fi identificați, selectați, recrutați și menținuți pe o perioada de 5 luni pentru a participa la activitățile proiectului, inclusiv la cursurile de formare in economie sociala, respectiv ”Antreprenor în economie socială” și serviciile de consiliere/consultanță în vederea înființării de întreprinderi sociale.
 • 100 de persoane vor participa la 1 program de formare ”Antreprenor în economie socială” de 80 ore avizat/acreditat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației Naționale
 • 100 persoane care doresc să înființeze o întreprindere socială în mediul rural din Regiunea CENTRU și-au dezvoltat cunoștiințele/abilitățile tehnico-economice și juridice privind înființarea de întreprinderi sociale prin servicii de consiliere/consultanță în economie sociala.
 • 30 planuri de afaceri vor fi selectate și finanțate, dintre care 23 au domeniul de activitate prelucrarea produselor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit- 76,6 % și 6 planuri de afaceri pe lista de rezerva, grantul acordat va fi cuprins între 150.000 lei- 935.000 lei.
 • 30 beneficiari ai planurilor de afaceri selectate și 6 persoane din lista de rezerve vor beneficia de servicii de consiliere/consultanță/mentorat în economie sociala.
 • 30 de întreprinderi sociale vor fi înființate și se vor creea 115 locuri de muncă, dintre care 55 sunt ocupate de tineri NEETS.
 • 30 întreprinderi sociale vor fi monitorizate din punctul de vedere al funcționării și dezvoltarii timp de 14 luni.
 • 30 întreprinderi vor fi sustenabile ulterior perioadei de implementare a proiectului pe o perioadă de minim 7 luni.
 • 115 locuri de muncă vor fi create, dintre care 55 ocupate de tineri NEETS în cadrul întreprinderilor sociale înființate și menținute atât pe perioada de implementare a planului de afaceri – 14 luni, cât și pe perioada de sustenabilitate – 7 luni.
 • 30 întreprinderi sociale vor fi sprijinite pentru a adera la o structură patronală, la Patronatul Roman care funcționează ca un HUB economic, comunicațional, informațional și de promovare a imaginii, facilitând dezvoltarea și promovarea întreprinderilor sociale nou create în mediul de afaceri atât de perioada de implementare, cât și pe o perioadă de minim 7 luni de la finalizarea perioadei de implementare.
 • Doua parteneriate realizate între adminimistratorii schemei de antreprenoriat și mediul de afaceri din REGIUNEA CENTRU (patronate, camere de comerț și industrie, sindicate, etc) prin intermediul cărora se are în vedere susținerea, dezvolt economică și promovarea întreprinderilor sociale înființate, atât pe perioada de implementare a proiectului, cât și pe o perioada de min 7 luni de la finalizarea perioadei de implementare pentru 30 întreprinderii sociale înființate.
 • Se va realiza un site prin intermediul căruia beneficiarul sprijină și promoveaza întreprinderile sociale înființate prin proiect în mediul economic și social din Romania și, totodată, întreprinderile nou create pot stabili relații de colaborare și comerciale între ele atat pe perioada de implementare a proiectului, cât și pe o perioada de minim 7 luni de la finalizarea perioadei de implementare.