Fonduri structurale

Axa prioritară 8 - REACT EU

Finanțat în cadrul măsurilor adoptate de Uniune ca răspuns la pandemia de COVID-19

În data de 23.02.2022 se va deschide SESIUNEA DE ÎNSCRIERE FINALĂ la care pot depune dosare de înscriere în grupul țintă toate persoanele eligibile în conformitate cu metodologia de înscriere în grupul țintă din Regiunea Centru.

Înscrierea începe în data de 23.02.2022 și va dura cel târziu până la data de 28.03.2022.

În cadrul aceste sesiuni vor fi puse la dispoziție un minim de 30 locuri până la completarea celor 100 de locuri disponibile și a unui număr de 15 locuri de rezervă.

Dosarele vor fi evaluate pe principiul primul venit primul servit.

ERATĂ METODOLOGIE

Se completează capitolul C. SELECȚIA DOSARELOR cu următorul paragraf:

În cazul în care în urma celor 14 caravane nu sunt înregistrate un minim de 5 persoane / județ, în SESIUNEA FINALĂ DE ÎNSCRIERE completarea grupului țintă se va face pe principiul primul – venit primul servit fără a se mai ține cont de minimul de 5 și maximul de 20 persoane selectate din fiecare județ.