Fonduri structurale

Axa prioritară 8 - REACT EU

Finanțat în cadrul măsurilor adoptate de Uniune ca răspuns la pandemia de COVID-19

Referitor la domiciliul de reședință al persoanelor care doresc înregistrarea în grupul țintă precizăm că acesta trebuie sa fie din Regiunea Centru.