Fonduri structurale

Axa prioritară 8 - REACT EU

Finanțat în cadrul măsurilor adoptate de Uniune ca răspuns la pandemia de COVID-19

ANEXA B ERATA la

METODOLOGIA DE SEELCTIE SI RECRUTARE A GRUPULUI TINTA

Prezenta erată clarifică, detaliază, completeză și modifică metodologia de selecție și recrutare a grupului țintă.

Astfel se modifică urmatoarea secțiune:

PROFILUL PERSOANELOR ELIGIBILE PENTRU RECRUTARE ÎN ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

  • Persoanele interesate au domiciliul în regiunea de implementare a proiectului (rural)
  • Persoanele interesate au vârsta cuprinsă între 18 și 64 ani
  • Persoanele interesate dețin o diplomă de bacalaureat/ adeverință absolvire studii liceale și certificat dobândire competențe; sau studii universitare);
  • Persoanele interesate nu sunt acționare majoritare într-o firmă/companie
  • Persoanele interesate își manifestă angajamentul pentru participarea la toate sesiunile de formare în domeniul antreprenoriatului social

MANAGER PROIECT

FELIX ISTRATESCU