Fonduri structurale

Axa prioritară 8 - REACT EU

Finanțat în cadrul măsurilor adoptate de Uniune ca răspuns la pandemia de COVID-19

ANEXA A

ERATĂ la

METODOLOGIA DE SELECTIE ȘI RECRUTARE A GRUPULUI ȚINTĂ

Prezenta erată clarifică, detaliază, completează și modifică metodologia de selecție și recrutare a grupului țintă.

În ziua următoare organizării unei caravane se va deschide, începând cu ora 10:00:00 h, o sesiune de înscriere online pe parcursul a 5 zile calendaristice pentru potențialii beneficiari ai proiectului.

Astfel, pentru o caravană ce este organizată și susținută în data de 07.12.2021, sesiunea de înscriere începe din 08.12.2021 și durează 5 zile calendaristice până pe data de 13.12.2021 până la 09:59:59 h.

Sesiunile de înscriere în grupul țintă vor avea legătură directă cu județul din care face parte localitatea unde s-a ținut caravana.

Înscrierea in grupul țintă este permisă doar persoanelor cu reședința (adresa din Cartea de Identitate) în mediul RURAL în județul din care face parte localitatea.

Astfel, pentru CARAVANA 1 din localitatea POIANA MĂRULUI județul BRAȘOV este permisă înscrierea DOAR a persoanelor cu reședința în județul BRAȘOV. Persoanele care au reședința în alt județ decât BRAȘOV sunt respinse automat fără evaluarea dosarului.

 1. PENTRU ÎNSCRIERE CANDIDATUL TREBUIE SĂ COMPLETEZE:

FORMULAR INSCRIERE

Cu următoarele câmpuri:

 • NUME – OBLIGATORIU
 • PRENUME – OBLIGATORIU
 • CNP – OBLIGATORIU
 • EMAIL – OBLIGATORIU
 • NUMĂR TELEFON – DACĂ E CAZUL
 • LOCALITATE / JUDEȚ – OBLIGATORIU – se selectează in mod obligatoriu județul unde candidatul își are reședința.

JUDEȚELE POSIBIL SELECTABILE: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu.

 • INTRODU FIȘIER PDF – aici se încarcă DOSARUL COMPLET într-un singur document PDF.

Înscrierile multiple sunt evaluate individual. Astfel, dacă un candidat se înscrie odată și urcă dosarul din care lipsește 1 document (exemplu Carte de Identitate) și revine cu o altă înscriere în care urcă doar documentul lipsă (exemplu Cartea de Identitate) cele 2 înscrieri NU se cumulează și NU se consideră că acesta are dosarul complet.

 • BIFARE câmp: Sunt de acord cu termeni și condiții

Acestea se pot citi prin aplicarea unui CLIK pe SUNT DE ACORD CU TERMENI ȘI CONDIȚII.

 • TRIMITE – prin apăsarea acestui buton se finalizează înscrierea.

Candidatului i se va genera un număr de ordine/înregistrare care va fi transmis prin emailul cu care s-a înregistrat.

 1. DOSARUL COMPLET (un singur documente PDF) CUPRINDE:
 2. Formularul de înregistrare individuala a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 (Anexa 8)
 3. Cerere înscriere grup țintă (Anexa 1)
 4. Declarație  de consimțământ privind prelucrarea datelor personale (Anexa 2)
 5. Acord fotografiere, înregistrare video si audio (Anexa 3)
 6. Declarație privind evitarea dublei finanțări (Anexa 4)
 7. Anexele completate corespunzător si semnate de persoana care se înscrie in grupul țintă, vor fi însoțite de următoarele documente:
 8. copie a actului de identitate
 9. copie a certificatului de naștere, unde este cazul
 10. copie a certificatului de căsătorie / decizie de divorț, unde este cazul
 11. diploma de bacalaureat / adeverință absolvire studii liceale și certificat dobândire competențe sau studii universitare
 • Candidatul are obligația de a trimite toate documentele solicitate completate corespunzător cerințelor și în termenul prevăzut de prezenta Metodologie de selectare, recrutare si menținerea a grupului țintă.
 • Documentele transmise in format electronic vor fi doar în format pdf., lizibile și cu o dimensiune de maxim  30 MB care sa permită transmiterea documentelor într-un singur fișier PDF.
 • Documentele transmise electronic care nu sunt scanate la rezoluția cerută sau care conțin documente ilizibile, sau incomplete; precum și documentele transmise prin alte mijloace decât site-ul proiectului nu vor fi luate în considerare.
 1. EVALUARE DOSARE

După înscriere, candidații primesc automat un mail cu informații privind:

 • Localitatea și Județul unde a avut loc caravana
 • Numele și Prenumele
 • Număr de înregistrare
 • Data și ora înregistrării

Evaluarea dosarelor se va face in ordinea înscrierii și primele 5 DOSARE COMPLETE sunt ADMISE.

Respingerea dosarelor se poate face pe baza unor dosare incomplete sau incorect completate precum și prin depășirea numărului celor 5 DOSARE COMPLETE admisibile.

După admiterea a 5 DOSARE COMPLETE, toate celelalte dosare după acestea, ca dată și oră de înscriere, sunt RESPINSE în mod automat FĂRĂ EVALUARE.

După încheierea fiecărei sesiuni de înscriere va fi generată și publicată pe site o LISTĂ INTERMEDIARĂ aferentă fiecărei sesiuni de înscriere în care se vor regăsi următoarele informații:

 • DATE PROIECT
 • LOCALTATE / JUDEȚ
 • PERIOADA DE ÎNSCRIERE = DATĂ + ORĂ
 • TABEL cu următoarele informații:
 • Număr înregistrare
 • Data / ora înscriere
 • Situație = ADMIS / RESPINS
 • Observații = Motiv RESPINGERE

După publicarea listei intermediare candidații ale căror dosare au fost respinse și care au un număr de înregistrare anterior celui de al cincilea DOSAR admis poate face contestație. Perioada de contestație este de 24 de ore de la data publicării listei intermediare. Contestația se trimite pe adresa de email contact@148456.ses-rural.ro.

În cazul în care contestația este admisă se va publica o nouă lista intermediară iar persoana care a fost respinsă în urma contestației va fi informată despre acest lucru prin intermediul email-ului.

În urma susținerii celor 14 caravane vor fi admise în cadrul celor 14 sesiuni de înscriere un număr de 70 de DOSARE COMPLETE / PERSOANE – minim 5 DOSARE COMPLETE / JUDEȚ.

După finalizarea celor 14 sesiuni de înscriere în urma cărora vor fi selectate 70 de persoane se va deschide pentru o perioadă de 5 zile o ultimă sesiune de înscriere pentru un număr de 30 de PERSOANE.

În cazul în care la una sau mai multe dintre cele 14 caravane nu se pot selecta un număr de 5 DOSARE COMPLETE diferența până la 5 / caravană se transferă ultimei sesiuni de înscriere astfel încât numărul dosarelor selectate în ultima sesiune să permită atingerea numărului de 100 de persoane selectate în grupul țintă.

În ultima sesiune este permisă înscrierea tuturor persoanelor din Regiunea de Dezvoltare indiferent de județul de domiciliu.

După încheierea perioadei de înscriere dosarele sunt evaluate în ordinea depunerii și se va genera o listă intermediară în care minim 30 de DOSARE COMPLETE vor fi admise pe principiul PRIMUL VENIT – PRIMUL SERVIT.

După publicarea listei intermediare candidații ale căror dosare au fost respinse și care au un număr de înregistrare anterior ultimului DOSAR admis poate face contestație. Perioada de contestație este de 24 de ore de la data publicării listei intermediare. Contestația se trimite pe adresa de email contact@148456.ses-rural.ro.

În cazul în care contestația este admisă se va publica o nouă lista intermediară iar persoana care a fost respinsă în urma contestației va fi informată despre acest lucru prin intermediul email-ului.

MANAGER PROIECT

FELIX ISTRĂTESCU